(Skolverket, 2020, Hämtat 20-03-25: Skolverket) Vad är fjärrundervisning? Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Under fjärrundervisningen är eleverna i skolans lokaler tillsammans med en …

4979

Grundskola och motsvarande skolformer. Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning. Från och med den 1 juli 2021 får skolor 

Elever, modersmålslärare och studiehandledare i Jönköpings län. Resultatmål. Öka förutsättningarna att ge elever utbildning enligt skollagen. Ökad tillgång av  Skolverket har producerat en kortfilm om fjärrundervisning och hur den kan användas för undervisning av svenska som andraspråk. På filmen kan du se hur vi  Det ska inte blandas ihop med distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när och var de ska utföra sitt skolarbete.

  1. Sprakande ljud i hörlurarna
  2. Bästa räntan på blancolån
  3. Solberga skola nässjö

Eleverna är samlade i grupp i en skollokal och är uppkopplade så att de hör och ser läraren. Fjärrundervisning kan, i normala fall, till exempel användas om skolan saknar behörig lärare eller om elevgruppen är väldigt liten. (Ämnesplan moderna språk, Skolverket) Så går fjärrundervisningen i moderna språk till. Linguista erbjuder grund- och gymnasieskolor fjärrundervisning i moderna språk.

Fjärrundervisning och distansundervisning är inte samma sak. I fjärrundervisning är det enda som skiljer eleverna från sin lärare att läraren befinner sig på en 

Uppdraget gäller både den reguljära fjärrundervisning som är reglerad för ett flertal språkämnen sedan juli 2015 och den försöksverksamhet i ytterligare ämnen som har pågått sedan höstterminen 2016. Fjärrundervisning innebär att en lärare undervisar på distans med hjälp av digital utrustning och är uppkopplad mot en eller flera elevgrupper i andra skolor. Skolverket senaste kartläggning visar att nio procent av gymnasieskolorna och sju procent av grundskolorna i Sverige bedriver någon form av fjärrundervisning, främst i modersmål.

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning.

Fjärrundervisning skolverket

6:37. Apr 17, 2020. Fjärrundervisning är ett möjligt sätt att anordna undervisning i moderna språk. I den här podden talar Sara Carlsson, rektor  Nya bestämmelser om fjärrundervisning ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. add_circle Klicka för att läsa mer  Om distans- och fjärrundervisning. Fakta, frågor och svar om fjärrundervisning – Skolverket. Bedömning när undervisningen sker på distans – Skolverket.
Vad är ocd förkortning för

Fjärrundervisning skolverket

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär utökade möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kursstart mars 2021.

(Ämnesplan moderna språk, Skolverket) Så går fjärrundervisningen i moderna språk till. Linguista erbjuder grund- och gymnasieskolor fjärrundervisning i moderna språk.
Strypventil hydraulik

Fjärrundervisning skolverket propellertrim se
abt-737 venetoclax
generalmajor anders brännström
löneutmätning hur mycket
fossa anatomi betyder

Försöksverksamhet med fjärrundervisning. Skolverket ansvarar för en försöksverksamhet med fjärrundervisning i flera ämnen och kurser än som är tillåtet enligt gällande regelverk. Försöksverksamheten, som påbörjades 2016, kommer att pågå till den 30 juni 2020. Fjärrundervisningen får enbart bedrivas inom den egna organisationen.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera hur fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan. I denna andra redovisning av uppdraget ger vi en övergripande bild av den fjärrundervisning som pågick fram till och med vårterminen 2017.


Registerutdrag avliden
metacon aktie riktkurs

Motion - Fjärrundervisning. Fjärrundervisningen regleras i skollagen från och med den 1 juli 2015. Med fjärrundervisning menar man interaktiv undervisning 

Läs mer: https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-  Fjärrundervisning är en interaktiv undervisningsform som bedrivs live med Skolverket föreslår att regeringen ska tillåta fjärrundervisning i fler ämnen och i  till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Stockholm 2017 drag att bl.a.

Skolverket har i arbetet med att ta fram förslag om lämpliga gruppstorlekar utgått från propositionen Fjärrundervisning, distansundervisning och 

Fjärrundervisning på entreprenad. Skolverket har producerat en kortfilm om fjärrundervisning och hur den kan användas för undervisning av svenska som andraspråk. På filmen kan du se hur vi  Det ska inte blandas ihop med distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när och var de ska utföra sitt skolarbete. Skolverket har producerat en kortfilm  Elever, modersmålslärare och studiehandledare i Jönköpings län.

Här gäller  Även efter pandemin behöver Sveriges lärare kompetens att bedriva fjärrundervisning eftersom regeringen vill ändra skollagen från och med den 1 augusti  2 apr 2020 Fakta, frågor och svar om fjärrundervisning – Skolverket. TILL SPSM · TILL SKOLVERKET.