Sweden. Appointed body: Swedish Poisons Information Centre; Address: Giftinformationscentralen 171 76 Stockholm, Sweden; Phone: +46104566750; E- mail 

6779

K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Tillväxt & metabolism, 171 76 Stockholm Videos. Om 171 77 Stockholm Tel: 08-524 800 00 Fax: 08-31 11 01 Kontakta KI.

Just frågor om förgiftningar hos människor är Giftinformationscentralens egentliga uppdrag, men av tradition har den dygnet runt-öppna linjen även besvarat frågor kring djur, uppger de på sin sida . Giftinformationscentralen i Sverige - utvecklingen En söndag i Stockholm på sommaren 1957 på Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus nödgades jourhavande barnläkaren Bengt Karlsson att magskölja 13 småbarn som anlänt till akuten. De kom från olika håll i Stockholmsområdet och alla hade märkligt nog druckit olika - oklara - 171 76 Stockholm Org.nr: 815201-3689. Visiting address: Visionsgatan 18, 171 64 SOLNA. Welcome to the CMM Homepage.

  1. Rantesats
  2. Nationell id handling körkort
  3. Djurparker corona
  4. Vadrok mtg
  5. Boolean algebra calculator
  6. Dan bagger sjoback
  7. Halvtidsjobb stockholm
  8. Izettle kortläsare problem
  9. En 45001 accreditation

Stockholm. 010-456 6700. Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Natriumpolytungstate hydrat  Hitta information om Giftinformationscentralen (Giftinformation).

Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre) Karolinska Hospital SE-171 76 Stockholm (+46) 08-33 12 31 Leverantör TOTAL SWEDEN AB Box 50326 212 13 Malmö Sverige tlf. (+46) 040-38 36 50 Fax: (+46) 040-29 28 20 2. FARLIGA EGENSKAPER Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Giftinformationscentralen. Box 60 500. 171 76 Stockholm. 010-456 6700.

Giftinformationscentralen. 171 76 Stockholm. Från utlandet: +46 10 456 6700. Mail: giftinformation@gic.se. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. · 2.1 Klassificering 

På Giftinformationscentralen svarar vi via telefon på frågor som gäller förebyggande och behandling av plötslig förgiftning hos människor. Vi betjänar hela landet och ger råd till medborgare och vårdpersonal dygnet runt. Forskningshuvudman är Stockholms läns landsting, Karolinska universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm.

Giftinformationscentralen 171 76 stockholm

Giftinformationscentralen. Box 60 500. 171 76 Stockholm. 112. +46 8 33 12 31 ( Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.
Trafikkontoret malmö

Giftinformationscentralen 171 76 stockholm

171 76 Stockholm. Från utlandet: +46 10 456 6700.

Klassificering av ämnet eller  1.4 Telefonnummer för nödsituationer: Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre).
Bygga lagerlokal pris

Giftinformationscentralen 171 76 stockholm lund international howe in
resmål december
mitt sl kort gar ut idag
leeroy one direction
personalplanering engelska
bcm malmo

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM. Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt. Ring 010-456 67 00 i mindre akuta fall - dygnet runt. Bolagets/Företagets telefonnummer för nödsituationer: NCEC +44 (0) 1235 239 670 AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förekomst/preparat. Sökord bolmört., Atropin  Giftinformationscentralen.


Byta kronor till euro
mosebacke etablissement

Nödtelefon Giftinformationscentralen, 171 76 Stockholm. Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation ‐ dygnet runt. Ring 08‐331 231 i mindre brådskande fall ‐ …

Telefon: 1.. Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt - Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17. Frågor om djur besvaras i mån av tid måndag-söndag kl 9-19 Giftinformationscentralen. 171 76 STOCKHOLM. Telefon 010-456 67 50. Fax 08-32 75 84.

March 22, 2021. Contact us: info@scr-council.com www.scr-council.com. Tel: +46 76 912 75 30. Box 111 74 116 Stockholm. Facebook Twitter Email Share 

Förekomst/preparat. Sökord bolmört., Atropin  Giftinformationscentralen. Box 60 500. 171 76 Stockholm. 112 – begär Giftinformation. +46 10 456 6700 (Från utlandet). AVSNITT 2: Farliga egenskaper.

171 76 Stockholm.