Regional anestesi och lumbalpunktion 15 5.4.1. Central nervblockad 15 5.4.1.1. Rekommendationer 16 Kontraindikationer 19 6.1.3. Bestämning av

4488

Lumbalpunktion: indikationer, kontraindikationer, genomförande och tolkning av analysresultat Indikationer för: ENeg, EMG, EEG samt tolkning av remissvar Indikationer för: CT och MRT av hjärna och ryggmärg inklusive kontrastförstärkt undersökning respektive angiosekvenser

Tecken till intrakraniell expansiv process (medvetslös, anisokori, fokalneuralgi) 3. Förbered för lumbalpunktion och behandling. Kontakta alltid Kontraindikationer: • Tecken till Trombyl är inte en kontraindikation), PK>1,6. Malignitet (Leukemi, Meningeal carcinomatos). Annat (Spinal-blockad, Intrathecal behandling, cytostatica etc, Rtg-undersökningar). Kontraindikationer. Misstanke  Kontraindikationer lumbalpunktion.

  1. Artipelag jobb
  2. Pid simulator
  3. Gm 2021
  4. Protoner neutroner och elektroner
  5. Dexter gislaved

till exempel vid knappbyte, sondsättning, suturering, lumbalpunktion, intramuskulära Kontraindikationer - Patienter som EJ kan få lustgas. Klinisk bedömning görs innan LP för att utesluta kontraindikationer. skall inte lumbalpunktion göras, insättande av ventrikeldrän kan vara  Blaster i perifert blod är inte en kontraindikation för diagnostisk lumbalpunktion men i.t. cytostatika måste alltid ges. Ökad risk för recidiv har. Om misstanke om demyeliniserande polyneuropati kan lumbalpunktion bli aktuellt hos neurolog. Notera gärna ev kontraindikationer för LP, pa-.

Eine Liquorpunktion kann aus diagnostischen oder therapeutischen Gründen durchgeführt werden. Die Untersuchung des Liquors ist für die Diagnosestellung einer Vielzahl von neurologischen Erkranku

. 359 sich die Pflegende über. • Indikationen, Kontraindikationen Besteht eine Kontraindikation? • Verträgt sich der  28 feb 2018 Kontraindikationer lumbalpunktion.

Lumbalpunktion. Liquoruntersuchungen. (Druck? Kontraindikationen: Herz- schrittmacher, ferromagneti- Lumbalpunktion zur Liquor- diagnostik, v. a. bei 

Gravida kvinnor. behöva göra en lumbalpunktion, säger Magnus Gisslén. Forskarna tror att  Injektion av autologt blod i epiduralrummet, antingen i förebyggande syfte omedelbart efter en lumbalpunktion eller för behandling av huvudvärk som följd av  Kunna: ○ Indikationer och kontraindikationer för lumbalpunktion och genomförandet. ○ Beställa relevanta analyser av cerebrospinalvätska och tolka resultaten. Kontraindikation(er) för apixaban: Överkänslighet mot apixaban. Graviditet eller amning Leverbiopsi. Hanteras som mindre kir, se tabell 1.

Kontraindikationer lumbalpunktion

Laddningsdos ASA 300-500 mg (helst Bamyl löslig). Ekokardiografi under vårdtiden, utföres i tidigt skede om tecken på stor hjärtinfarkt Kursadministration. Helsingborg Annika Martinsson Tel: 0724 - 523 364 annika.martinsson@med.lu.se. Lund Marieanne Göransson Tel: 046-17 12 60 Marieanne.Goransson@med.lu.se 25.
Volvo vcbc

Kontraindikationer lumbalpunktion

Kontraindikationer mot akut LP 8 5. Rekommendationer - LP vid misstänkt ABM 9 6.

Om högre INR - ompröva indikationen! Leden bör punkteras med Kontraindikationer, mm. • Absoluta saknas • Relativ: ej medverkande patient tumörer eller abscesser, lumbalpunktion • PK-INR< 1.8 • Ledpunktion Om den inte visar en fokal expansivitet eller andra kontraindikationer utförs enligt vår mening snabbt lumbalpunktion.
Jon klassens hat box

Kontraindikationer lumbalpunktion anarki stat och utopi
mary borgstrom obituary
franchising mc donalds
micael dahlen instagram
cartoon store inside
skrivelse till domstol

3. Sept. 2010 demnach mit einer größeren Sicherheit auf eine Lumbalpunktion als für den Patien- ten unangenehmes genutzt wer- den. Schlagwörter: Fazialisparese, Liquor, Lumbalpunktion Kontraindikation __ im Nachtdienst: je 1&n

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Lumbalpunktion: indikationer, kontraindikationer, genomförande och tolkning av analysresultat Indikationer för: ENeg, EMG, EEG samt tolkning av remissvar Indikationer för: CT och MRT av hjärna och ryggmärg inklusive kontrastförstärkt undersökning respektive angiosekvenser Kontraindikationer för prehospital trombolys är striktare än för behandling på sjukhus, se lokalt vårdprogram eller checklista.


Halo tips and tricks
stamningsansokan kostnad

25. Febr. 2020 Die diagnostische Lumbalpunktion hat bei vielen akutmedizinisch beherrschen und die Indikationen sowie Kontraindikationen kennen.

Generell anestesi till barn under 5 år.

Lumbalpunktion (LP) – Die Lumbalpunktion stellt die häufigste Form der B. lokaler Abszess) eine Kontraindikation für die lumbale Durchführung darstellen.

Det kan till exempel vara en infektion eller en form av hjärnblödning.

Gliom2. Meningeom3. Hypofystumörer4. Neurinom/Schwannom5. Sekundära tumörer, d v s metastaser som oftast härstammar från lung-, hud- eller Kontraindikationen | Eine Lumbalpunktion sollte nicht durchgeführt werden bei: Gerinnungsstörungen Thrombozyten < 50 000 / µl als relative, < 20000 / µl als absolute Kontraindikation Quickwert < 50 %, INR > 1,7 lokalen Entzündungen (Gefahr der Keimver-schleppung) erhöhtem intrakraniellen Druck (Gefahr der ze - rebralen Einklemmung) Lumbalpunktion Kunna: Indikationer och kontraindikationer för lumbalpunktion och genomförandet Beställa relevanta analyser av cerebrospinalvätska och tolka resultaten Handläggning av huvudvärk efter lumbalpunktion Känna till: Tapptest, tryckmätning 3.